Nezaradené

Myšlienkové domino

Poznáte to: príde počiatočná myšlienka, neraz znepokojivá či negatívna, a následné premýšľanie už naberá vlastný smer bez toho, aby sme si to uvedomili. Vzniká tak nastavený vzorec neproduktívneho myslenia, ktoré zbytočne živíme a točíme dookola. Takéto zacyklené myslenie nás oberá o energiu, čas a schopnosť vnímať malé každodenné radosti… Dobrá správa je, že tak ako …

Myšlienkové domino Read More »

Prečo je sebaľútosť náš najväčší nepriateľ

V živote sa nám nedejú len dobré veci. Je to tak, či chceme, alebo nie… Vtedy sa často dostaneme do stavu sebaľútosti, prežívame pocity krivdy, nespravodlivosti, nepochopenia, obviňujeme okolie a neraz i sami seba, kladieme si otázku “Prečo práve ja?”… Sme zacyklení v takomto myslení a nevieme z neho von. Namiesto toho, aby sme hľadali …

Prečo je sebaľútosť náš najväčší nepriateľ Read More »

Synchronicita

SYNCHRONICITA je ako zrkadlo. Pre čokoľvek sa úprimne rozhodneme, alebo čomu úprimne veríme, to sa nám v tomto zrkadle odrazí späť. Nedávno som natrafila na teóriu synchronicity a jej jednoduchá podstata ma uchvátila. Synchronicita vychádza v ústrety tým, ktorí v ňu veria. Funguje na princípe vnútorného nasmerovania myšlienok a následne krokov vedúcich k želanému stavu. …

Synchronicita Read More »

Ako byť šťastný, alebo aspoň menej smutný

Opäť sa vraciam k téme, ktorá je na 1.pohľad prostá, a zároveň tvorí najväčšiu záhadu života: AKO BYŤ ŠŤASTNÝ? Poviem vám, väčšinou je to drina. Naozaj! Pretože šťastie neprichádza samo, ale treba na ňom neustále VEDOME pracovať. A aby som vám to uľahčia, zalistovala som vo svojich dlhoročných poznámkach, postrehoch, spomienkach, ktoré mi priniesol život …

Ako byť šťastný, alebo aspoň menej smutný Read More »

VNÚTORNÉ ZDROJE

Či veríme, či nie, sú to práve prekážky, výzvy a stresové situácie, ktoré v nás prebúdzajú vnútorné zdroje, ktoré by za priaznivých okolností ostali skryté.Je to ako s chrípkou. Naše telo sa vtedy zmobilizuje a vyšle do boja s vírusom protilátky. Aby tak však mohlo v situácii ohrozenia urobiť, musíme mu vopred umožniť posilňovať imunitný …

VNÚTORNÉ ZDROJE Read More »

CESTA K ÚSPECHU

Zamysleli ste sa v poslednej dobe nad tým, čo pre vás znamená úspech?Spájať ho môžeme s pracovným aj osobným životom a definovať ho ako mieru dosahovania cieľov, vízií a predstáv. Niekedy sa však necháme pohltiť povinnosťami, životným tempom a potrebami okolia natoľko, že zabudneme na to, čo chceme my.Ako zadefinovať svoje ciele, naplánovať konkrétne kroky, …

CESTA K ÚSPECHU Read More »

ŠŤASTIE JE VAŠE OSOBNÉ ROZHODNUTIE

O šťastí väčšinou uvažujeme ako o niečom fiktívnom, vzdialenom, a áno, časopisy aj sociálne siete nám prinášajú mnoho instantných návodov, ako byť šťastný. A to je vporiadku. Problémom však môže byť pochopiť ich podstatu, vybrať si to, čo funguje mne a vedieť si to zvnútorniť.Keďže mám od detstva sklony veľa pozorovať a premýšľať, mám už …

ŠŤASTIE JE VAŠE OSOBNÉ ROZHODNUTIE Read More »

7 ZDRAVÝCH ŽIVOTNÝCH POSTOJOV

To, že som pred rokmi vyštudovala psychológiu, mi dalo samozrejme veľa. Naučilo ma to ísť pod povrch, získala som empirické základy, naučila som sa počúvať, pozorovať, vnímať a chápať iných i seba. Ale až konkrétne situácie, stretnutia, ľudia, vzťahy, konflikty, omyly, výzvy a pracovné skúsenosti mi postupne otvárali priestor poznania. Stále sa učím, sledujem nové …

7 ZDRAVÝCH ŽIVOTNÝCH POSTOJOV Read More »